1. Prawo do wypożyczenia gier przysługuje osobom zarejestrowanym w systemie wypożyczalni, akceptującym poniższy regulamin, które wniosły opłatę za zadeklarowany czas wypożyczenia gry (W cenniku podana jest cena za 3 doby). Prawo to uzyskuje się po podpisaniu zobowiązania o przestrzeganiu wszystkich przepisów zawartych w regulaminie oraz po okazaniu ważnego dowodu tożsamości.

2. Zasady wypożyczania gier:

a) Osoby zarejestrowane w systemie – max 3 tytuły jednocześnie (chyba że któryś z tytułów jest dodatkiem do podstawowej, pożyczanej gry). Grę można zamówić telefonicznie, mailowo, bądź przez wypełnienie formularza w zakładce „Kontakt”.

b) Gra jest dostarczana i odbierana z tego samego (wcześniej ustalonego) adresu, miejsca o wcześniej ustalonej godzinie.

3. Wypożyczający zobowiązany jest do terminowego zwrotu gry lub sprzętu rekreacyjnego, chyba że termin ten zostanie przedłużony za zgodą pracownika wypożyczalni. Następuje to wtedy gdy, gra nie została zamówiona przez innego gracza.

a) w razie przekroczenia terminu zwrotu gry lub sprzętu konto gracza zostaje zablokowane do czasu zwrotu;

b) za niezwrócenie w terminie gry lub sprzętu pobierana jest opłata – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki – połowa ceny wypożyczenia gry.

4. Gracz ponosi pełną odpowiedzialność materialną za zagubienie wypożyczonej gry lub jej fragmentów (pionków, kart, itp.) oraz za wszelkie jej uszkodzenia, stwierdzone podczas zwrotu – nie zgłoszone przez gracza w chwili wypożyczenia. W takim przypadku wypożyczający zobowiązany jest po uzgodnieniu z Wypożyczalnią , do:

a) odkupienia identycznej pozycji

b) pokrycia kosztów naprawy uszkodzonej gry

5. Akceptacja regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na otrzymywanie drogą mailową informacji marketingowych dotyczących wypożyczalni gier planszowych i rekreacyjnych. Integralną częścią regulaminu wypożyczalni jest cennik gier i usług.