Czym są szkolenia outdoor?

Trening outdoor’owy są zajęcia szkoleniowe, motywacyjne lub integrujące zespoły odbywające się na świeżym powietrzu i wykorzystujące co najmniej jeden z poniższych elementów:

 • Gry terenowe

 • Sport amatorski lub wyczynowy

 • Różne formy rekreacji lub kształcenia na wolnym powietrzu

 • Techniki militarne lub wojskowe

 • Wiedzę o przetrwaniu w trudnych warunkach (survival)

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Wymagają zużycia energii
i jednocześnie ładują życiowe akumulatory.

Umożliwiają poznawanie ludzi, jednocześnie pozwalają poznać samych siebie.

Oferowane szkolenia edukują i kształtują osobowość, zmieniają nas na lepsze, a wraz z tym środowisko naszej pracy.

 • Gry terenowe i scenariuszowe

 • Ćwiczenia linowe i wspinaczkowe

 • Gry motywujące, integrujące i edukacyjne

 • Ćwiczenia na wodzie (np. w górskim potoku, przy użyciu profesjonalnego sprzętu do sportów wodnych takiego jak hydrospeed, kite, kajaki, windsurfing)

 • Outdoor miejski

 • Outdoor na śniegu

 • Wyprawy motywacyjno – integracyjne

 • Zajęcia z survivalu – zdobywanie wiedzy na temat przetrwania w trudnych warunkach

Oferujemy także organizację wyjazdów incentive, na których to szkolenie może przebiec także w formie nauki nowej formy sportu/rekreacji realizując jednocześnie wcześniej postawione cele szczegółowe.

Priorytetem jest spełnianie oczekiwań Klientów poprzez dobór
i realizację usługi, która spełnia ich wizję. Staramy się w pełni wykorzystywać potencjał w zakresie możliwości eksploracji i wyjątkowości oferty.

Zapewniamy badania oczekiwań Klientów – zarówno przed szkoleniem , jak i po jego zakończeniu.