Oferty szkoleń outdoor

Wszystkie z zaproponowanych poniżej szkoleń/treningów outdoor?owych są przykładami ofert, które mogą ulec modyfikacji w ramach zapotrzebowania.

Wedle uznania można zmienić cel szczegółowy a także konwencję.

Po diagnozie grupy, specyfikacji ilości osób i poznaniu ich profilu dobierane są odpowiednie zadania, by każdy z uczestników w pełni mógł skorzystać z proponowanego szkolenia.

Ze względu na poziom intensywności zadań, które składają się na szkolenie wyróżniamy 3 poziomy:

Łatwy (Pleasure) – Szkolenie nie zawiera ćwiczeń podnoszących poziom adrenaliny we krwi, czy też powodujących zmęczenie organizmu. Wszystko odbywa się maksymalnie do 2 metrów nad ziemią.

Średni (Adventure) – Ćwiczenia szkoleniowe mogą nieco podnieść poziom adrenaliny, jednakże nie wymagają od uczestników szczególnej sprawności fizycznej – zadania muszą być wykonalne także dla osób z nadwagą, mających lęk wysokości, nie potrafiących pływać lub o minimalnej kondycji fizycznej.

Trudny (Extreme) – Szkolenie podnosi poziom adrenaliny u uczestników i wymaga dobrej kondycji fizycznej.

Cele ogólne*

Cele szczegółowe

Przykładowe konwencje do wyboru

 • Integracja uczestników szkolenia.

 • Przedstawienie uczestnikom sposobu na aktywne, twórcze i interesujące spędzanie czasu w grupie.

 • Ukazanie uczestnikom gry ciekawego sposobu na zwiedzanie i poznawanie miasta (w przypadku szkoleń odbywających się na terenie miejskim).

 • Motywacja i nagroda ? każde szkolenie przybiera atrakcyjną formę, która sprawia, że jest postrzegane jako nagroda dla uczestników, a tym samym motywuje do dalszego angażowania się w działania na rzecz firmy.

*występujące w każdym z wariantów gry, bez względu na ustalony cel szczegółowy

 • Budowanie zaufania w zespole

 • Poprawa komunikacji w zespole

 • Budowanie zespołu ?zdefiniowanie ról zespołowych

 • Kreowanie lidera zespołu

 • Budowanie współpracy zespołu lub między zespołowej ? poprawa komunikacji

 • Rozwiązywanie konfliktów, zbudowanie formalnych oraz nieformalnych relacji

 • Usprawnienie pracy istniejącego od dawna zespołu (rozwój silnych stron i rozwiązanie najistotniejszych problemów, refleksja nad dotychczasową współpracą i wprowadzenie usprawnień

 • Sherlock Holmes

 • Wojskowe koszary

 • Hipisi

 • Czasy PRL

 • Średniowiecze

 • Świat artystów

 • Podróż galaktyczna

 • Królestwo bajek

 • Świat westernu

 • Droga dobrego smaku

 • I wiele, wiele innych?