W celu sporządzenia oferty, która sprosta Państwa wymaganiom i będzie odpowiednio dopasowana do potrzeb firmy, prosimy o wypełnienie poniższej ankiety.

Dodatkowo informujemy, iż niezależnie od wyboru celów szczegółowych szkolenia, każdy przeprowadzony przez nas trening zawiera elementy integracji i zabawy. Każdy składa się z części zadaniowej oraz podsumowującej, w której uczestnicy dyskutują na temat wykonania zadań, odnajdują analogię między treningiem a codziennymi obowiązkami w firmie (np. podział ról podczas wykonywania zadania i podział ról podczas pracy w codziennych zespołach), oraz wyciągają wnioski.

1. Jaki ma być cel szczegółowy szkolenia? (możliwość wyboru kilku opcji, w zależności od potrzeb i długości trwania szkolenia). *
Budowa nowego zespołuWyznaczanie stanowisk w zespoleKreowanie lideraPoprawa komunikacji w zespoleRozwiązywanie konfliktów w zespoleRadzenie sobie w sytuacjach stresowychPoprawa zarządzania czasemBudowanie współpracy zespołu lub między zespołowej ? poprawa komunikacji.Rozwiązywanie konfliktów, zbudowanie formalnych oraz nieformalnych relacji.Usprawnienie pracy istniejącego od dawna zespołu (rozwój silnych stron i rozwiązanie najistotniejszych problemów, refleksja nad dotychczasową współpracą i wprowadzenie usprawnień).

2. Jaki ma być poziom trudności zadań szkoleniowych (pod względem aktywności fizycznej)? *
ŁATWY - Szkolenie nie zawiera ćwiczeń podnoszących poziom adrenaliny we krwi czy też powodujących zmęczenie organizmu. Wszystko odbywa się maksymalnie do 2 metrów nad ziemią.ŚREDNI - Ćwiczenia szkoleniowe mogą nieco podnieść poziom adrenaliny, jednakże nie wymagają od uczestników szczególnej sprawności fizycznej ? zadania są wykonalne także dla osób z nadwagą, mających lęk wysokości, nie potrafiących pływać czy o minimalnej kondycji fizycznej.TRUDNY - Szkolenie podnosi poziom adrenaliny u uczestników i wymaga dobrej kondycji fizycznej.

3. Ilość osób biorących udział w szkoleniu/ ilość kobiet/ilość mężczyzn: *

4. Czy w szkoleniu uczestniczyć będą osoby z ograniczoną zdolnością poruszania się? *
TAKNIE

5. Czas trwania szkolenia (ilość dni, godzin - w przypadku szkolenia jednodniowego): *

6. Czy istnieją preferencje odnośnie miejsc, gdzie szkolenie ma się odbyć? Czy oferta ma obejmować wyjazd poza miasto? Czy zajęcia mają odbywać się jedynie w formie kilkugodzinnych ćwiczeń w mieście? *

7. Krótka charakterystyka grupy (czym zajmują się na co dzień, czy ich praca ma charakter indywidualny czy grupowy? Czy uczestnicy szkolenia się znają?) *

8. Czy uczestnicy brali wcześniej udział w szkoleniu typu outdoor? Jeśli tak to jaka była konwencja szkolenia? *

9. Czy istnieje preferowana konwencja szkolenia? Jeśli tak, to jaka? *

10. Jeśli istnieją szczególne wymagania, którym ma sprostać oferta szkoleniowa prosimy o wpisanie ich poniżej.

Imię i Nazwisko *

Telefon *

Email *