Czym są szkolenia Outdoor?

Trening outdoor?owy to zajęcia szkoleniowe, motywacyjne lub integrujące zespoły odbywające się na świeżym powietrzu i wykorzystujące co najmniej jeden z poniższych elementów:

  • gry terenowe
  • sport amatorski lub wyczynowy
  • różne formy rekreacji lub kształcenia na wolnym powietrzu
  • techniki militarne lub wojskowe
  • wiedzę o przetrwaniu w trudnych warunkach (survival)
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Ponadto Szkolenia proponowane przez Train in game mają w sobie coś magicznego.

Wymagają zużycia energii i jednocześnie ładują życiowe akumulatory.

Umożliwiają poznawanie ludzi, jednocześnie pozwalają poznać samych siebie.

Oferowane szkolenia edukują i kształtują osobowość, zmieniają nas na lepsze, a wraz z tym środowisko naszej pracy.

Oferujemy także organizację wyjazdów incentive, na których to szkolenie może przebiec także w formie nauki nowej formy sportu/rekreacji realizując jednocześnie wcześniej postawione cele szczegółowe. Formy te możemy połączyć z fabułą nadając całemu wyjazdowi określony charakter – sceanriusz.

Priorytetem jest spełnianie oczekiwań Klientów poprzez dobór
i realizację usługi, która spełnia ich wizję. Staramy się w pełni wykorzystywać potencjał w zakresie możliwości eksploracji i wyjątkowości oferty.

Zapewniamy badania oczekiwań Klientów – zarówno przed szkoleniem , jak i po jego zakończeniu.

Jesteśmy kreatywni, nasze szkolenia motywujące, efektywne, aktywne i innowacyjne.
Mamy nadzieję że staną się niezapomniane, bo zapewnić możemy jedynie skuteczność i dobrą zabawę.