Regulamin gry terenowej – Poszukiwanie skarbu

1 Organizator

 Organizatorem gry terenowej – Poszukiwanie skarbu jest firma Train in Game – Katarzyna Kiełczewska z siedzibą we Wrocławiu.

2 Opis i zasady uczestnictwa

 1. Gra będzie odbywać się na terenie Gminy Rewal, w okresie od 01.07.2015 do 31.08.2015.
 2. Celem gry miejskiej jest wykonanie przez uczestników zadań, dostanie się do skarbu i otworzenie skrzyni, w której się znajduje. Uczestnicy mają na to 1,5 godziny. Po upływie tego czasu gra się kończy i uczestnicy nie mają możliwości dalszej  jej kontunuowania.
 3. Uczestnicy grają w zespołach maksymalnie 4 osobowych. Warunkiem udziału w Grze jest rejestracja u organizatora (5 min przed startem), bądź przez formularz kontaktowy na stronie www.trainingame.pl (w dniu poprzedzającym start).
 4. Najlepsze drużyny wyłaniane będą na podstawie sumy zebranych punktów.
 5. Koszt uczestnictwa w grze to 40zł/drużyna 2 osobowa, 50 zł drużyna 3 osobowa, 60 zł drużyna 4 osobowa.
 6. Organizator nie zapewnia opieki medycznej dlatego udział w grze jest tylko dla osób nie posiadających żadnych problemów zdrowotnych.
 7. Wszyscy uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność i organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce w czasie Gry.
 8. Gra przewidziana jest na 15 jednocześnie startujących drużyn, o udziale w wydarzeniu decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ilości uczestników.
 9. W grze mogą brać udział osoby powyżej 16 roku życia. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemne zgody rodzica lub opiekuna prawnego.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie uczestników gry oraz następstwa z niego wynikające, w tym chwilowy lub stały uszczerbek na zdrowiu i wypadki śmiertelne
 11. W przypadku naruszenia przez gracza lub zespołu niniejszego regulaminu, utrudniania  organizacji Gry organizator ma prawo wykluczyć uczestnika z dalszej rywalizacji.
 12. Zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883 Uczestnicy gry wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych (w tym zdjęć i filmów z gry) przez Train in Game w celach marketingowych.
 13. Uczestnictwo u grze miejskiej jest jednoznaczne z akceptacja regulaminu.

 3 Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nie przewidzianych niniejszym Regulaminem, a także w zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu, głos rozstrzygający należy do Organizatora

2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy z powodu złych warunków pogodowych lub przyczyn nie zależnych od niego.